Digitale raadplegingen onder Rotterdammers

Thema: Betrokken stad

In Rotterdam kennen we gekozen volksvertegenwoordigers. Vijfenveertig raadsleden controleren het College van B&W en nemen de belangrijkste besluiten. Dat proberen ze zo goed mogelijk te doen vanuit de ideologie van hun partij, hun partijprogramma en de afspraken die in het coalitieakkoord zijn gemaakt.

De meest ingrijpende en opvallende besluiten van de gemeenteraad zijn echter helemaal niet in verkiezingsprogramma's of coalitieafspraken geregeld, denk aan de verbouwing van de Coolsingel, het nieuwe Collectiegebouw voor museum Boijmans, de milieuzone en een eventuele bijdrage aan de bouw van een nieuw voetbalstadion.

Door Rotterdammers actief te betrekken bij dergelijke besluiten, verwachten we dat politieke partijen minder snel geneigd zijn in de achterkamertjes 'deals' te sluiten en dergelijke besluiten met nipte meerderheden erdoor heen te duwen. Ook zal de openbaar dialoog toenemen.

We zijn voorstander van het regelmatig raadplegen van Rotterdammers over concrete onderwerpen die hen aangaan, zoals de herinrichting van de Coolsingel, wel of geen gemeentelijke bijdrage aan een nieuw stadion voor Feyenoord, de komst van een Collectiegebouw voor museum Boijmans, enzovoort.

We zien op twee momenten per jaar een digitale stadsraadpleging voor ons onder Rotterdammers vanaf 16 jaar. Deze raadpleging kan worden vooraf gegaan door een vorm dialoog en discussie met Rotterdammers over de onderwerpen die voorgelegd worden, zoals ook al gebeurt bij bijvoorbeeld de G1000, de zogenaamde burgertop.

Hier praten 1000 willekeurig gekozen Rotterdammers met elkaar over een bepaald onderwerp. Het resultaat kan aan alle Rotterdammers worden voorgelegd bij de digitale raadpleging. Op deze manier zijn het niet alleen politici die Rotterdammers om hun mening vragen, maar zijn het ook de 1000 actieve Rotterdammers die het onderwerp hebben voorbereid.


Standpunten


82 ms